นโยบายการเปลื่ยน/คืนสินค้า

กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วไม่สามารถใส่ได้ ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้ากลับมาเปลี่ยนไซส์ได้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ ทั้งสิ้น

หรือหากลูกค้ารับสินค้าไปแล้วไม่พอใจในสินค้าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืนเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนได้ ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า