วิธีการวัดไซส์แหวน

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีแหวนวงเดิมอยู่ สามารถวัดไซส์แหวนได้ง่ายๆ โดยนำไม้บรรทัดมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณขอบด้านในของแหวนดังรูป นำค่าที่วัดได้มาแปลงเป็น มิลลิเมตร (1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร) จากนั้นนำผลมาเทียบกับตาราง


ตัวอย่าง: วัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในของแหวนได้ 1.9 ซม. หรือ 19 มม. จากตารางจึงเลือกแหวนได้ไซส์ 60
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)
 ไซส์แหวน
15.3
48
16 50
16.5 52
17.2 54
17.8 56
18.5 58
19 60
19.3 62
19.8 64
21 66
21.5 68

 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีแหวนเดิม สามารถใช้กระดาษมาวัดรอบนิ้วที่ต้องการจะใส่แหวน แล้วเอาปากกาขีดเส้นเล็กๆ บริเวณที่วัดทับกับนิ้ว จากนั้นนำมาทาบกับไม้บรรทัดแปลงผลที่ได้ให้เป็น มิลลิเมตร (1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร) จากนั้นนำผลมาเทียบกับตาราง

วัดรอบนิ้ว (มิลลิเมตร)
 ไซส์แหวน
50
48
52 50
54 52
56 54
58 56
60 58
62 60
64 62
68 64
70 66
72 68
ตัวอย่าง: วัดความยาวกระดาษได้ 5.4 ซม. หรือ 54 มม. จากตารางจึงเลือกแหวนได้ไซส์ 52