วิธีวัดไซส์แหวนจากนิ้ว

สำหรับท่านที่ไม่มีแหวนเดิม สามารถใช้กระดาษมาวัดรอบนิ้วที่ต้องการจะใส่แหวน แล้วเอาปากกาขีดเส้นเล็กๆ บริเวณที่วัดทับกับนิ้ว ดังรูป

 

จากนั้นนำมาทาบกับไม้บรรทัดแปลงผลที่ได้ให้เป็น มิลลิเมตร (1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร)

แล้วนำผลที่ได้มาเทียบกับตาราง

วัดรอบนิ้ว (มิลลิเมตร)
 ไซส์แหวน
50
48
52 50
54 52
56 54
58 56
60 58
62 60
64 62
68 64
70 66
72 68

 

ตัวอย่าง: วัดความยาวกระดาษได้ 5.4 ซม. หรือ 54 มม. จากตารางจึงเลือกแหวนได้ไซส์ 52