วิธีวัดไซส์จากแหวนวงเดิม

สำหรับท่านที่มีแหวนวงเดิมอยู่ สามารถวัดไซส์แหวนได้ง่ายๆ โดยนำไม้บรรทัดมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณขอบด้านในของแหวนดังรูป

 นำค่าที่วัดได้มาแปลงเป็น มิลลิเมตร (1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร) จากนั้นนำผลมาเทียบกับตาราง

เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)
 ไซส์แหวน
15.3
48
16 50
16.5 52
17.2 54
17.8 56
18.5 58
19 60
19.3 62
19.8 64
21 66
21.5 68

 

ตัวอย่าง: วัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในของแหวนได้ 1.9 ซม. หรือ 19 มม. จากตารางจึงเลือกแหวนได้ไซส์ 60